Jump to content

★ PLUGIN ★ AIO: Winter Plugin


CSFWEED

Recommended Posts

#Denumire plugin: AIO: Winter Plugin
#Autor: tuty
#Informatii: "După ce am cercetat mult pe o serie de forumuri, nu am putut găsi ce aveam nevoie pentru a-mi personaliza serverul pentru Winter. În loc să instalez 100 de pluginuri, am creat unul AIO! Cu acest plugin puteți aduce Mediul de Crăciun pe serverul dvs. Counter Strike! Foarte personalizabil, acest stil unic de plugin este dincolo de toate plugin-urile de Crăciun existente aici. Știu că există o mulțime de pluginuri pentru iarnă aici, dar majoritatea nu sunt complete sau conțin bug-uri. Ei bine, în acest plugin am încercat să creez un plugin All-In-One Winter care include aproape toate funcționalitățile pentru un server de Crăciun! Crăciun fericit tuturor!"
#Link download: resource.zip

AIO_Winter.cfg

Sursa:


#include < amxmodx >
#include < amxmisc >

#include < fakemeta >
#include < hamsandwich >
#include < engine >
#include < cstrike >
#include < fun >
#include < xs >

#pragma semicolon 1

#define PLUGIN_VERSION            "1.0.2"

#if AMXX_VERSION_NUM < 183
    #define MAX_PLAYERS        32
    
    #define INT_BYTES            4 
    #define BYTE_BITS           8
#endif

#define AMBIENT_SOUND_LARGERADIUS    8
#define ADMIN_ACCESS_FLAG        ADMIN_BAN
 
#define TASKID_INVIS            2733
#define IS_PLAYER(%1)            ( 1 <= %1 <= gMaxPlayers )

enum _: iChristmasGifts
{
    GIFT_ARMOR,
    GIFT_ARMOR_KEVLAR,
    GIFT_AMMO,
    GIFT_BONUS_HEALTH,
    GIFT_RANDOM_GRENADE,
    GIFT_FRAG,
    GIFT_INVISIBILITY,
    GIFT_RANDOM_GLOW,
    GIFT_RANDOM_HAT_GLOW_EFFECT,
    GIFT_DEFUSER,
    GIFT_CAMOUFLAGE,
    GIFT_MONEY
};

enum _: iBombEvents
{
    BOMB_PLANTED,
    BOMB_EXPLODED,
    BOMB_DEFUSED
};

enum _: iGrenadeModels
{
    VIEW_MODEL,
    PLAYER_MODEL,
    WORLD_MODEL
};

enum _: iRGB
{
    iRed = 0,
    iGreen,
    iBlue
};

new const szGiftNames[ iChristmasGifts ][ ] =
{
    "Armor",
    "Armor + Helmet",
    "Some Ammunition",
    "Bonus Health",
    "Random Grenade",
    "Bonus Frag",
    "Invisibility",
    "Random Glow",
    "Random Glow on Santa Hat",
    "Defuser Kit",
    "Camouflage: [You look like enemy until you die]",
    "Money"
};

new const gCounterTerrModels[ ][ ] =
{
    "urban",
    "gsg9",
    "gign",
    "sas"
};

new const gTerroristModels[ ][ ] = 
{
    "terror", 
    "leet",
    "artic",
    "guerilla"
};

new const gGrenadeEntities[ ][ ] =
{
    "weapon_hegrenade",
    "weapon_flashbang",
    "weapon_smokegrenade"
};

new const gGunEvents[ ][ ] =
{
    "events/awp.sc",
    "events/g3sg1.sc",
        "events/ak47.sc",
        "events/scout.sc",
        "events/m249.sc",
        "events/m4a1.sc",
        "events/sg552.sc",
        "events/aug.sc",
        "events/sg550.sc",
        "events/m3.sc",
        "events/xm1014.sc",
        "events/usp.sc",
        "events/mac10.sc",
        "events/ump45.sc",
        "events/fiveseven.sc",
        "events/p90.sc",
        "events/deagle.sc",
        "events/p228.sc",
        "events/glock18.sc",
        "events/mp5n.sc",
        "events/tmp.sc",
        "events/elite_left.sc",
        "events/elite_right.sc",
        "events/galil.sc",
        "events/famas.sc"
};

new const gGiftModels[ ][ ] = 
{
    "models/aio_winter/present_1.mdl",
    "models/aio_winter/present_2.mdl",
    "models/aio_winter/present_3.mdl"
};

new const gSantaHatModels[ ][ ] =
{
    "models/aio_winter/santahat.mdl",
    "models/aio_winter/santahat_2.mdl"
};

new const szChristmasTreeModels[ ][ ] =
{
    "models/aio_winter/christmas_tree_1.mdl",
    "models/aio_winter/christmas_tree_2.mdl"
};

new const szFrostBombModels[ ][ ] = 
{
    "models/aio_winter/snowman.mdl",
    "models/aio_winter/frost_man.mdl"
};

new const gBombSounds[ iBombEvents ][ ] =
{
    "aio_winter/bmb_planted_santa.wav",
    "aio_winter/bmb_exploded_santa.wav",
    "aio_winter/bmb_defused_santa.wav"
};

new const szGrenadeModels[ iGrenadeModels ][ ] =
{
    "models/aio_winter/v_xmasgrenade.mdl",
    "models/aio_winter/p_xmasgrenade.mdl",
    "models/aio_winter/w_xmasgrenade.mdl"
};

new const szConfigFileName[ ] = "AIO_Winter.cfg";
new const szPluginTag[ ] = "[ AIO Winter ]";

new const szSnowBallClassname[ ] = "SnowBall_Entity";
new const szGiftClassname[ ] = "Present_Entity";

new const szSnowballModel[ ] = "sprites/bhit.spr";
new const szTrailSprite[ ] = "sprites/laserbeam.spr";
new const szGlowSpriteLed[ ] = "sprites/ledglow.spr";
new const szShadowSpr[ ] = "sprites/shadow_circle.spr";

new const szCandyKnifeModel[ ] = "models/aio_winter/v_candycane.mdl";
new const szCandyKnifeModelPlayer[ ] = "models/aio_winter/p_candycane.mdl";

new const szChristmasTreeSong[ ] = "aio_winter/merry_christmas.wav";
new const szPickupArmorSound[ ] = "items/ammopickup2.wav";
new const szHealthPickUpSound[ ] = "items/medshot4.wav";
new const szBonusFragsPickupSound[ ] = "bullchicken/bc_bite1.wav";
new const szInvisPickupSound[ ] = "barney/seeya.wav";
new const szInvisDisabledSound[ ] = "barney/aintgoin.wav";
new const szGlowPickupSound[ ] = "items/airtank1.wav";
new const szDefuserPickupSound[ ] = "items/gunpickup3.wav";
new const szCamouflagePickupSound[ ] = "items/weapondrop1.wav";
new const szMoneyPickupSound[ ] = "barney/gladof38.wav";

new gCvarEnableGunSnowballs;
new gCvarGunSnowballDuration;
new gCvarEnableTrees;
new gCvarEnableCustomBomb;
new gCvarSantaHat;
new gCvarSantaHatAdminOnly;
new gCvarChristmasBombSounds;
new gCvarUserWeatherMenu;
new gCvarUserWeatherMenuDisplayTime;
new gCvarEnableDarkness;
new gCvarChangeSkyname;
new gCvarEnablePresents;
new gCvarBonusHealthAmount;
new gCvarGiftArmor;
new gCvarBonusFragAmount;
new gCvarGiftInvisibilityDuration;
new gCvarGiftMoney;
new gCvarRainySupport;
new gCvarEnableKnifeCandy;
new gCvarChristmasGrenade;
new gCvarChristmasGrenadeType;

new i;
new gHudSync;
new gMaxPlayers;
new gTrailSprite;
new gLedBombSprite;
new gMessageScoreInfo;
new gMessageShadowIdx;
new gInfoTarget;
new gShadowSpr;

new gEventsIndex[ sizeof gGunEvents ];

new gPlayerSantaHat[ MAX_PLAYERS + 1 ];

const m_pPlayer = 41;
const m_LinuxDiff = 5;
const m_bIsC4 = 385;

public plugin_init( )
{
    register_plugin( "AIO: Winter Plugin", PLUGIN_VERSION, "tuty" );
    register_cvar( "aio_winter_version", PLUGIN_VERSION, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY | FCVAR_UNLOGGED );

    register_event( "DeathMsg", "EVENT_DeathMsg", "a" );
    register_event( "TextMsg", "EVENT_RoundStart", "a", "2&#Game_C", "2&#Game_w", "2&#Game_will_restart_in" );
    register_event( "BombDrop", "EVENT_OnBombDrop", "a", "4=1" );

    register_logevent( "EVENT_RoundStart", 2, "1=Round_Start" );
    register_logevent( "LOGEvent_BombPlanted", 3, "2=Planted_The_Bomb" );
    register_logevent( "LOGEvent_BombDefused", 3, "2=Defused_The_Bomb" );
    register_logevent( "LOGEvent_BombExploded", 6, "3=Target_Bombed" );

    RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "bacon_PlayerSpawn", 1 );
    RegisterHam( Ham_Item_Deploy, "weapon_knife", "bacon_KnifeDeploy", 1 );
    RegisterHam( Ham_Think, "ambient_generic", "bacon_TreeThink", 1 );

    for( i = 0; i < sizeof gGrenadeEntities; i++ )
    {
        RegisterHam( Ham_Item_Deploy, gGrenadeEntities[ i ], "bacon_GrenadeDeploy", 1 );
    }

    register_forward( FM_SetModel, "forward_FM_SetModel", 1 );
    register_forward( FM_PlaybackEvent, "forward_FM_PlaybackEvent" );

    register_think( szSnowBallClassname, "forward_SnowballThink" );
    register_think( szGiftClassname, "forward_GiftThink" );
    
    register_touch( szGiftClassname, "player", "forward_TouchGift" );
    
    register_message( SVC_TEMPENTITY, "Message_TempEntity" );

    gCvarEnableGunSnowballs = register_cvar( "aio_winter_gun_snowball", "1" );
    gCvarGunSnowballDuration = register_cvar( "aio_winter_gun_snowball_duration", "5.0" );
    gCvarChangeSkyname = register_cvar( "aio_winter_changesky", "1" );
    gCvarEnableDarkness = register_cvar( "aio_winter_darkness", "1" );
    gCvarChristmasBombSounds = register_cvar( "aio_winter_bombsounds", "1" );
    gCvarUserWeatherMenu = register_cvar( "aio_winter_weathermenu", "1" );
    gCvarUserWeatherMenuDisplayTime = register_cvar( "aio_winter_weathermenu_time", "8.0" );
    gCvarEnableCustomBomb = register_cvar( "aio_winter_custombomb", "1" );
    gCvarEnableTrees = register_cvar( "aio_winter_tree", "1" );
    gCvarSantaHat = register_cvar( "aio_winter_hat", "1" );
    gCvarSantaHatAdminOnly = register_cvar( "aio_winter_hat_adminonly", "0" );
    gCvarEnablePresents = register_cvar( "aio_winter_presents", "1" );
    gCvarBonusHealthAmount = register_cvar( "aio_winter_bonus_health_amount", "50" );
    gCvarGiftArmor = register_cvar( "aio_winter_gift_armor", "100" );
    gCvarBonusFragAmount = register_cvar( "aio_bonus_frag", "2" );
    gCvarGiftInvisibilityDuration = register_cvar( "aio_winter_invis_duration", "15" );
    gCvarGiftMoney = register_cvar( "aio_winter_gift_money", "1500" );
    gCvarRainySupport = register_cvar( "aio_winter_rainymap_support", "1" );
    gCvarEnableKnifeCandy = register_cvar( "aio_winter_candyknife", "1" );
    gCvarChristmasGrenade = register_cvar( "aio_winter_grenade", "1" );
    gCvarChristmasGrenadeType = register_cvar( "aio_winter_grenade_type", "0" );

    gHudSync = CreateHudSyncObj( );
    gMaxPlayers = get_maxplayers( );

    gMessageScoreInfo = get_user_msgid( "ScoreInfo" );
    gMessageShadowIdx = get_user_msgid( "ShadowIdx" );

    gInfoTarget = engfunc( EngFunc_AllocString, "info_target" );
}

public plugin_cfg( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableDarkness ) != 0 )
    {
        set_lights( "d" );
        server_cmd( "mp_flashlight 1" );
    }
    
    if( get_pcvar_num( gCvarChangeSkyname ) != 0  )
    {
        server_cmd( "sv_skyname ^"space^"" );
    }
    
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableTrees ) != 0 )
    {
        UTIL_FindSpawnPoints( );
    }
    
    if( get_pcvar_num( gCvarRainySupport ) != 0 )
    {
        new szMapName[ MAX_PLAYERS ], iEntity = FM_NULLENT;
        get_mapname( szMapName, charsmax( szMapName ) );
        
        while( ( iEntity = find_ent_by_class( iEntity, "env_rain" ) ) )
        {
            if( pev_valid( iEntity ) )
            {
                UTIL_RemoveEntities( "env_rain" );
            
                server_print( "%s Found a map that has rain built in: '%s'. Support for rainy maps is enabled, so the map has been patched", szPluginTag, szMapName );
                log_amx( "%s Found a map that has rain built in: '%s'. Support for rainy maps is enabled, so the map has been patched", szPluginTag, szMapName );
            }
        }
    }
    
    new szConfigsDir[ MAX_PLAYERS ], szFile[ 256 ];

    get_configsdir( szConfigsDir, charsmax( szConfigsDir ) );
    formatex( szFile, charsmax( szFile ), "%s/%s", szConfigsDir, szConfigFileName );
    
    if( file_exists( szFile ) )
    {
        server_cmd( "exec %s", szFile );
        
        log_amx( "%s Configuration file '%s' loaded successfully!", szPluginTag, szConfigFileName );
        server_print( "%s Configuration file '%s' loaded successfully!", szPluginTag, szConfigFileName );
    }

    else
    {
        log_amx( "%s Configuration file '%s' not found! Loading default Cvars...", szPluginTag, szConfigFileName );
        server_print( "%s Configuration file '%s' not found! Loading default Cvars...", szPluginTag, szConfigFileName );
    }
}

public plugin_precache( )
{
    engfunc( EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc( EngFunc_AllocString, "env_snow" ) );

    for( i = 0 ; i < sizeof gGunEvents; i++ )
    {
        gEventsIndex[ i ] = engfunc( EngFunc_PrecacheEvent, 1, gGunEvents[ i ] );
    }

    gTrailSprite = precache_model( szTrailSprite );
    gLedBombSprite = precache_model( szGlowSpriteLed );
    gShadowSpr = precache_model( szShadowSpr );

    precache_model( szCandyKnifeModelPlayer );
    precache_model( szSnowballModel );
    precache_model( szCandyKnifeModel );

    for( i = 0; i < iGrenadeModels; i++ )
    {
        precache_model( szGrenadeModels[ i ] );
    }
    
    for( i = 0; i < iBombEvents; i++ )
    {
        precache_sound( gBombSounds[ i ] );
    }

    for( i = 0; i < sizeof gGiftModels; i++ )
    {
        precache_model( gGiftModels[ i ] );
    }
    
    for( i = 0; i < sizeof gSantaHatModels; i++ )
    {
        precache_model( gSantaHatModels[ i ] );
    }

    for( i = 0; i < sizeof szChristmasTreeModels; i++ )
    {
        precache_model( szChristmasTreeModels[ i ] );
    }
    
    for( i = 0; i < sizeof szFrostBombModels; i++ )
    {
        precache_model( szFrostBombModels[ i ] );
    }

    precache_sound( szChristmasTreeSong );
    precache_sound( szPickupArmorSound );
    precache_sound( szHealthPickUpSound );
    precache_sound( szBonusFragsPickupSound );
    precache_sound( szInvisPickupSound );
    precache_sound( szInvisDisabledSound );
    precache_sound( szGlowPickupSound );
    precache_sound( szDefuserPickupSound );
    precache_sound( szCamouflagePickupSound );
    precache_sound( szMoneyPickupSound );
}

public client_connect( id )
{
    if( gPlayerSantaHat[ id ] > 0 )
    {
        engfunc( EngFunc_RemoveEntity, gPlayerSantaHat[ id ] );
    }

    gPlayerSantaHat[ id ] = 0;
}

public client_disconnect( id )
{
    if( gPlayerSantaHat[ id ] > 0 )
    {
        engfunc( EngFunc_RemoveEntity, gPlayerSantaHat[ id ] );
    }

    remove_task( id + TASKID_INVIS );

    gPlayerSantaHat[ id ] = 0;
}

public client_putinserver( id )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarUserWeatherMenu ) != 0 )
    {
        set_task( get_pcvar_float( gCvarUserWeatherMenuDisplayTime ), "DisplayWeather_Menu", id );
    }
}

public DisplayWeather_Menu( id )
{
    if( is_user_connected( id ) )
    {
        new szName[ 32 ];
        get_user_name( id, szName, charsmax( szName ) );
        
        new szFormatMenuTitle[ 350 ];
        formatex( szFormatMenuTitle, charsmax( szFormatMenuTitle ), "\wHi\r %s\w, in order to enjoy the best \rChirstmas Environment\w on this server, we recommend the following action:^n* Set the \r^"cl_weather^"\w to \y1\w/\y2\w/\y3\w in console to enable the \ySnow \weffect!^nWould you like to set this up for you?^n^n", szName );

        new iMenu = menu_create( szFormatMenuTitle, "menu_Handler" );
    
        menu_additem( iMenu, "Yes, enable weather for me!", "1", 0 );
        menu_additem( iMenu, "No, thanks.", "2", 0 );
        
        menu_setprop( iMenu, MPROP_EXIT, MEXIT_NEVER );
        menu_display( id, iMenu, 0 );
    }
}

public menu_Handler( id, menu, item )
{    
    switch( item )
    {
        case 0:
        {
            client_cmd( id, "speak ^"items/suitchargeok1.wav^"" );
            client_cmd( id, "wait; cl_weather 3" );

            client_print( id, print_chat, "%s Plugin enabled Snow effects to your client, with your permission.", szPluginTag );
            menu_destroy( menu );

            return PLUGIN_HANDLED;
        }
        
        case 1:
        {
            client_cmd( id, "speak ^"items/cliprelease1.wav^"" );

            client_print( id, print_chat, "%s Please make sure that you enable ^"cl_weather^" in to your game console, to experience the Christmas Environment!", szPluginTag );
            menu_destroy( menu );
            
            return PLUGIN_HANDLED;
        }
    }
    
    menu_destroy( menu );

    return PLUGIN_HANDLED;
}

public LOGEvent_BombPlanted( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarChristmasBombSounds ) != 0 )
    {
        emit_sound( 0, CHAN_AUTO, gBombSounds[ BOMB_PLANTED ], VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
    }
}

public LOGEvent_BombDefused( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarChristmasBombSounds ) != 0 )
    {
        emit_sound( 0, CHAN_AUTO, gBombSounds[ BOMB_DEFUSED ], VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
    }
}

public LOGEvent_BombExploded( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarChristmasBombSounds ) != 0 )
    {
        emit_sound( 0, CHAN_AUTO, gBombSounds[ BOMB_EXPLODED ], VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
    }
}

public EVENT_RoundStart( )
{
    new iPlayers[ MAX_PLAYERS ]; 
    new iPlayerCount, iPlayerId;

    get_players( iPlayers, iPlayerCount, "c" );
    
    for( i = 0; i < iPlayerCount; i++ )
    {
           iPlayerId = iPlayers[ i ];
        
        set_user_rendering( iPlayerId );
        cs_reset_user_model( iPlayerId );

        UTIL_ShadowStatus( iPlayerId, gShadowSpr );
        remove_task( iPlayerId + TASKID_INVIS );
    }

    // --| Reset bomb_planted sound :p
    client_cmd( 0, "wait; speak ^"vox/_period.wav^"" );

    UTIL_RemoveEntities( szGiftClassname );
}

public bacon_GrenadeDeploy( iWeaponEntity )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarChristmasGrenade ) == 1 )
    {
        if( pev_valid( iWeaponEntity ) )
        {
                new id = get_pdata_cbase( iWeaponEntity, m_pPlayer, m_LinuxDiff );
    
            if( is_user_alive( id ) )
            {
                set_pev( id, pev_viewmodel2, szGrenadeModels[ VIEW_MODEL ] );
                set_pev( id, pev_weaponmodel2, szGrenadeModels[ PLAYER_MODEL ] );
            }
        }
    }
}

public bacon_KnifeDeploy( iWeaponEntity )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableKnifeCandy ) != 0 )
    {
        if( pev_valid( iWeaponEntity ) )
        {
                new id = get_pdata_cbase( iWeaponEntity, m_pPlayer, m_LinuxDiff );
    
            if( is_user_alive( id ) )
            {
                set_pev( id, pev_viewmodel2, szCandyKnifeModel );
                set_pev( id, pev_weaponmodel2, szCandyKnifeModelPlayer );
            }
        }
    }
}

public Message_TempEntity( msg_id, msg_dest, msg_ent )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableCustomBomb ) == 1 )
    {
        if( get_msg_arg_int( 1 ) == TE_GLOWSPRITE )
        {
            if( get_msg_arg_int( 5 ) == gLedBombSprite )
            {
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
        }
    }

    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public EVENT_DeathMsg( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnablePresents ) == 0 )
    {
        return;
    }

    new iKiller = read_data( 1 );    
    new iVictim = read_data( 2 );

    if( !IS_PLAYER( iVictim ) )
    {
        return;
    }

    if( iVictim == iKiller )
    {
        UTIL_ShadowStatus( iVictim, gShadowSpr );
        remove_task( iVictim + TASKID_INVIS );

        set_user_rendering( iVictim );
        cs_reset_user_model( iVictim );

        return;
    }

    UTIL_ShadowStatus( iVictim, gShadowSpr );
    remove_task( iVictim + TASKID_INVIS );

    set_user_rendering( iVictim );
    cs_reset_user_model( iVictim );

    new Float:flOrigin[ 3 ];
    pev( iVictim, pev_origin, flOrigin );
    
    flOrigin[ 2 ] += -28.0;

    new Float:flAngles[ 3 ];
    pev( iVictim, pev_angles, flAngles );
        
    new iEntity = engfunc( EngFunc_CreateNamedEntity, gInfoTarget );

    if( !pev_valid( iEntity ) )
           {
        return;
        }

    set_pev( iEntity, pev_classname, szGiftClassname );
    set_pev( iEntity, pev_angles, flAngles );

    engfunc( EngFunc_SetOrigin, iEntity, flOrigin );
    engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, gGiftModels[ random_num( 0, charsmax( gGiftModels ) ) ] );
    
    ExecuteHam( Ham_Spawn, iEntity );

        set_pev( iEntity, pev_solid, SOLID_BBOX );
        set_pev( iEntity, pev_movetype, MOVETYPE_NONE );
    set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 2.0 );

        engfunc( EngFunc_SetSize, iEntity, Float:{ -23.160000, -13.660000, -0.050000 }, Float:{ 11.470000, 12.780000, 6.720000 } );
        engfunc( EngFunc_DropToFloor, iEntity );
    
    set_rendering( iEntity, kRenderFxGlowShell, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), kRenderFxNone, 23 );

         return;
}

public forward_GiftThink( iEntity )
{
    if( pev_valid( iEntity ) )
    {
        set_rendering( iEntity, kRenderFxGlowShell, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), kRenderFxNone, random_num( 5, 20 ) );
        set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 2.0 );
    }
}
    
public forward_TouchGift( iEntity, id )
{
        if( !pev_valid( iEntity )
    || !is_user_alive( id ) )
        {
        return PLUGIN_HANDLED;
        }

    set_hudmessage( random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), -1.0, 0.72, 1, 6.0, 5.0 );

    switch( random( iChristmasGifts ) )
    {
        case GIFT_ARMOR:
        {
            new iArmor = get_pcvar_num( gCvarGiftArmor );
            set_user_armor( id, iArmor );
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (%d)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_ARMOR ], iArmor );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szPickupArmorSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
    
        case GIFT_ARMOR_KEVLAR:
        {
            new iArmor = get_pcvar_num( gCvarGiftArmor );
            cs_set_user_armor( id, iArmor, CS_ARMOR_VESTHELM );

            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (%d)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_ARMOR_KEVLAR ], iArmor );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szPickupArmorSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
              }
        
        case GIFT_AMMO:
        {
            UTIL_GiveWeaponAmmo( id );
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_AMMO ] );
        }
        
        case GIFT_BONUS_HEALTH:
        {
            new iBonusHealth = get_pcvar_num( gCvarBonusHealthAmount );
            set_user_health( id, get_user_health( id ) + iBonusHealth );
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s + (%d HP)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_BONUS_HEALTH ], iBonusHealth );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szHealthPickUpSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_RANDOM_GRENADE:
        {
            switch( random_num( 1, 3 ) )
            {
                case 1:
                {
                    if( user_has_weapon( id, CSW_HEGRENADE ) )
                    {    
                        ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s^nYou already have this grenade (HE Grenade)!", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_BONUS_HEALTH ] );
                    }
                    
                    give_item( id, "weapon_hegrenade" );
                    ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (HE Grenade)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_RANDOM_GRENADE ] );
                }

                case 2:
                {
                    give_item( id, "weapon_flashbang" );
                    ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (FB Grenade)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_RANDOM_GRENADE ] );
                }

                case 3:
                {
                    if( user_has_weapon( id, CSW_SMOKEGRENADE ) )
                    {    
                        ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s^nYou already have this grenade (Smoke Grenade)!", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_BONUS_HEALTH ] );
                    }
        
                    give_item( id, "weapon_smokegrenade" );
                    ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (Smoke Grenade)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_RANDOM_GRENADE ] );
                }
            }
            
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szPickupArmorSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_FRAG:
        {
            new iBonusFrags = get_pcvar_num( gCvarBonusFragAmount );

            set_user_frags( id, get_user_frags( id ) + iBonusFrags );
            UTIL_UpdateScoreboard( id );

            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (%d Frag%s)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_FRAG ], iBonusFrags, ( iBonusFrags == 1 ? "" : "s" ) );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szBonusFragsPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_INVISIBILITY:
        {
            new iInvisDuration = get_pcvar_num( gCvarGiftInvisibilityDuration );
            
            new iSantaHat = gPlayerSantaHat[ id ];

            if( iSantaHat > 0 )
            {
                set_rendering( iSantaHat, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 0 );
            }

            UTIL_ShadowStatus( id, 0 );

            set_user_rendering( id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransAlpha, 0 );
            set_task( float( iInvisDuration ), "RemovePlayer_InvisGift", id + TASKID_INVIS );
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s (%d Second%s)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_INVISIBILITY ], iInvisDuration, ( iInvisDuration == 1 ? "" : "s" )  );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szInvisPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_RANDOM_GLOW:
        {
            remove_task( id + TASKID_INVIS );
            set_user_rendering( id, kRenderFxGlowShell, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), kRenderNormal, random( 256 ) );
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_RANDOM_GLOW ] );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szGlowPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_RANDOM_HAT_GLOW_EFFECT:
        {
            new iSantaHat = gPlayerSantaHat[ id ];

            if( iSantaHat > 0 )
            {
                set_rendering( iSantaHat, kRenderFxGlowShell, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), kRenderNormal, 10 );
            }
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_RANDOM_HAT_GLOW_EFFECT ] );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szGlowPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
    
        case GIFT_DEFUSER:
        {
            if( get_user_team( id ) == 2 )
            {
                cs_set_user_defuse( id, 1 );
                ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_DEFUSER ] );
                
                emit_sound( id, CHAN_ITEM, szDefuserPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
            }
            
            else
            {
                ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nGift contained a Defuser Kit, but you are on Terrorist Force!", szPluginTag );
                
                emit_sound( id, CHAN_ITEM, szDefuserPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
            }
        }
        
        case GIFT_CAMOUFLAGE:
        {
            switch( get_user_team( id ) )
            {
                case 1:
                {
                    cs_set_user_model( id, gCounterTerrModels[ random_num( 0, charsmax( gCounterTerrModels ) ) ] );
                }
                
                case 2:
                {
                    cs_set_user_model( id, gTerroristModels[ random_num( 0, charsmax( gTerroristModels ) ) ] );
                }
            }
            
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_CAMOUFLAGE ] );
            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szCamouflagePickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }
        
        case GIFT_MONEY:
        {
            new iMoney = cs_get_user_money( id );
            new iMoneyGift = get_pcvar_num( gCvarGiftMoney );

            cs_set_user_money( id, ( iMoney >= 16000 ) ? 16000 : iMoney + iMoneyGift, 1 );
            ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "%s^nYou picked up:^n%s + ($%d)", szPluginTag, szGiftNames[ GIFT_MONEY ], iMoneyGift );

            emit_sound( id, CHAN_ITEM, szMoneyPickupSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
        }    
    }

        engfunc( EngFunc_RemoveEntity, iEntity );

        return PLUGIN_CONTINUE;
}    

public RemovePlayer_InvisGift( iTaskid )
{
    new id = iTaskid - TASKID_INVIS;
    
    if( IS_PLAYER( id ) )
    {
        new iSantaHat = gPlayerSantaHat[ id ];

        if( iSantaHat > 0 )
        {
            set_rendering( iSantaHat );
        }

        set_hudmessage( random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), -1.0, 0.72, 1, 6.0, 5.0 );
        ShowSyncHudMsg( id, gHudSync, "Invisibility is no longer available" );

        UTIL_ShadowStatus( id, gShadowSpr );

        set_user_rendering( id );
        remove_task( id + TASKID_INVIS );

        emit_sound( id, CHAN_ITEM, szInvisDisabledSound, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0 , PITCH_NORM );
    }
}
        
public forward_FM_PlaybackEvent( iFlags, id, eventIndex )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableGunSnowballs ) == 0 )
    {
        return FMRES_IGNORED;
    }

    new Float:flAimOrigin[ 3 ];
    
    new iEntity = engfunc( EngFunc_CreateNamedEntity, gInfoTarget );

    if( !pev_valid( iEntity ) )
    {
        return FMRES_IGNORED;
    }

    for( i = 0 ; i < sizeof gGunEvents; i++ )
    {
        if( eventIndex == gEventsIndex[ i ] )
        {
                 UTIL_GetAim_Origin( id, flAimOrigin );
        
            if( engfunc( EngFunc_PointContents, flAimOrigin ) != CONTENTS_SKY )
            {
                set_pev( iEntity, pev_solid, SOLID_NOT );
                set_pev( iEntity, pev_movetype, MOVETYPE_NONE );

                engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, szSnowballModel );
                set_pev( iEntity, pev_classname, szSnowBallClassname );
            
                engfunc( EngFunc_SetOrigin, iEntity, flAimOrigin );
                        set_rendering( iEntity, kRenderFxNoDissipation, 255, 255, 255, kRenderGlow, 255 );
            
                set_pev( iEntity, pev_scale, random_float( 0.2, 0.5 ) );
                set_pev( iEntity, pev_flags, FL_ALWAYSTHINK );
                set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + get_pcvar_float( gCvarGunSnowballDuration ) );
                
                return FMRES_IGNORED;
            }
        }
    }
    
    return FMRES_IGNORED;
}

public bacon_PlayerSpawn( id )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarSantaHat ) != 0  )
    {
        if( is_user_alive( id ) )
        {
            switch( get_pcvar_num( gCvarSantaHatAdminOnly ) )
            {
                case 0:    UTIL_SetSantaHat( id );
                case 1:
                {
                    if( get_user_flags( id ) & ADMIN_ACCESS_FLAG )
                    {
                        UTIL_SetSantaHat( id );
                    }
                }
            }
        }
    }
}

public EVENT_OnBombDrop( )
{
    if( get_pcvar_num( gCvarEnableCustomBomb ) == 1 )
    {
        new Float:flAngles[ 3 ], iEntity = FM_NULLENT;

        while( ( iEntity = find_ent_by_class( iEntity, "grenade" ) ) )
        {
            if( pev_valid( iEntity ) )
            {
                if( get_pdata_bool( iEntity, m_bIsC4 ) == true )
                    {
                    pev( iEntity, pev_angles, flAngles );

                    flAngles[ 1 ] += random_float( 1.0, 360.0 );

                    engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, szFrostBombModels[ random_num( 0, charsmax( szFrostBombModels ) ) ] );

                    set_pev( iEntity, pev_angles, flAngles );
                    set_pev( iEntity, pev_effects, EF_DIMLIGHT );

                    set_rendering( iEntity, kRenderFxGlowShell, 255, 255, 255, kRenderNormal, 50 );
                }
            }
        }
    }
}
                    
public forward_FM_SetModel( iEntity, const szModel[ ] )
{    
    if( get_pcvar_num( gCvarChristmasGrenade ) == 1 )
    {
        if( szModel[ 0 ] == 'm' 
        && szModel[ 7 ] == 'w' 
        && szModel[ 8 ] == '_' )
        {
            new Float:flDmgTime;
            pev( iEntity, pev_dmgtime, flDmgTime );
    
            if( flDmgTime == 0.0 )
            {
                return FMRES_IGNORED;
            }

            static iGrenadeRGB[ iRGB ];
            static const NUMBER_NINE = 9;

            switch( get_pcvar_num( gCvarChristmasGrenadeType ) )
            {
                case 0:
                {
                    if( szModel[ NUMBER_NINE ] == 'h' 
                    || szModel[ NUMBER_NINE ] == 'f' 
                    || szModel[ NUMBER_NINE ] == 's' )
                    {
                        iGrenadeRGB[ iRed ] = 255;
                        iGrenadeRGB[ iGreen ] = 255;
                        iGrenadeRGB[ iBlue ] = 255;
                    }
                }
                
                case 1:
                {
                    switch( szModel[ NUMBER_NINE ] )
                    {
                        case 'h':
                        {
                            iGrenadeRGB[ iRed ] = 255;
                            iGrenadeRGB[ iGreen ] = 10;
                            iGrenadeRGB[ iBlue ] = 10;
                        }
                        
                        case 'f':
                        {
                            iGrenadeRGB[ iRed ] = 10;
                            iGrenadeRGB[ iGreen ] = 10;
                            iGrenadeRGB[ iBlue ] = 255;
                        }
                    
                        case 's':
                        {
                            iGrenadeRGB[ iRed ] = 10;
                            iGrenadeRGB[ iGreen ] = 255;
                            iGrenadeRGB[ iBlue ] = 10;
                        }
                    }
                }
                    
                case 2:
                {
                    iGrenadeRGB[ iRed ] = random( 256 );
                    iGrenadeRGB[ iGreen ] = random( 256 );
                    iGrenadeRGB[ iBlue ] = random( 256 );
                }
            }
            
            UTIL_Trail( iEntity, iGrenadeRGB[ iRed ], iGrenadeRGB[ iGreen ], iGrenadeRGB[ iBlue ], 200 );
            set_rendering( iEntity, kRenderFxGlowShell, iGrenadeRGB[ iRed ], iGrenadeRGB[ iGreen ], iGrenadeRGB[ iBlue ], kRenderNormal, 120 );
            
            engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, szGrenadeModels[ WORLD_MODEL ] );

        }

        return FMRES_SUPERCEDE;
    }
    
    return FMRES_IGNORED;
}

public bacon_TreeThink( iEntity )
{
    if( pev_valid( iEntity ) )
    {
        set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 0.8 );
        
        new Float:flOrigin[ 3 ];
        pev( iEntity, pev_origin, flOrigin );

        UTIL_DynamicLight( flOrigin, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), 255 );
        set_rendering( iEntity, kRenderFxGlowShell, random( 256 ), random( 256 ), random( 256 ), kRenderNormal, random_num( 1, 50 ) );
    }
}

public forward_SnowballThink( iEntity )
{
    if( pev_valid( iEntity ) )
    {
        engfunc( EngFunc_RemoveEntity, iEntity );
    }
}

UTIL_FindSpawnPoints( )
{
    new iCounterTerroristSpawn = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, FM_NULLENT, "classname", "info_player_start" );

    if( !iCounterTerroristSpawn )
    {
        return;
    }
    
    new Float:flCounterTerroristOrigin[ 3 ];
    pev( iCounterTerroristSpawn, pev_origin, flCounterTerroristOrigin );
    
    UTIL_CreateChristmasTree( flCounterTerroristOrigin );
    
    new iTerroristSpawn = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, FM_NULLENT, "classname", "info_player_deathmatch" );
    
    if( !iTerroristSpawn )
    {
        return;
    }
    
    new Float:flTerroristOrigin[ 3 ];
    pev( iTerroristSpawn, pev_origin, flTerroristOrigin );
    
    UTIL_CreateChristmasTree( flTerroristOrigin );
}

UTIL_CreateChristmasTree( Float:flOrigin[ 3 ] ) 
{    
    new iEntity = engfunc( EngFunc_CreateNamedEntity, engfunc( EngFunc_AllocString, "ambient_generic" ) );
    
    if( !pev_valid( iEntity ) )
    {
        return;
    }

    new Float:flAngles[ 3 ];
    flAngles[ 1 ] += random_float( 1.0, 360.0 );

    set_pev( iEntity, pev_message, szChristmasTreeSong );
    set_pev( iEntity, pev_spawnflags, AMBIENT_SOUND_LARGERADIUS );
    set_pev( iEntity, pev_effects, EF_BRIGHTFIELD );
    set_pev( iEntity, pev_origin, flOrigin );
    set_pev( iEntity, pev_movetype, MOVETYPE_TOSS );
    set_pev( iEntity, pev_health, 1.0 );
    set_pev( iEntity, pev_angles, flAngles );
    set_pev( iEntity, pev_nextthink, get_gametime( ) + 0.8 );
    
    ExecuteHam( Ham_Spawn, iEntity );

    engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, szChristmasTreeModels[ random_num( 0, charsmax( szChristmasTreeModels ) ) ] );
    engfunc( EngFunc_DropToFloor, iEntity );
}

UTIL_RemoveEntities( const szClassname[ ] )
{
    new iEntity = FM_NULLENT;
    
    while( ( iEntity = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, FM_NULLENT, "classname", szClassname ) ) )
    {
        engfunc( EngFunc_RemoveEntity, iEntity );
    }
}

UTIL_SetSantaHat( id )
{
    engfunc( EngFunc_RemoveEntity, gPlayerSantaHat[ id ] );

    new iEntity = gPlayerSantaHat[ id ] = engfunc( EngFunc_CreateNamedEntity, gInfoTarget );
    
    if( pev_valid( iEntity ) )
    {
        engfunc( EngFunc_SetModel, iEntity, gSantaHatModels[ random_num( 0, charsmax( gSantaHatModels ) ) ] );

        set_pev( iEntity, pev_movetype, MOVETYPE_FOLLOW );
        set_pev( iEntity, pev_aiment, id );
        set_pev( iEntity, pev_owner, id );
        
        set_rendering( iEntity );
    }
}

UTIL_DynamicLight( Float:flOrigin[ 3 ], r, g, b, a )
{
    engfunc( EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, flOrigin );
    write_byte( TE_DLIGHT );
    engfunc( EngFunc_WriteCoord, flOrigin[ 0 ] );
    engfunc( EngFunc_WriteCoord, flOrigin[ 1 ] );
    engfunc( EngFunc_WriteCoord, flOrigin[ 2 ] );
    write_byte( 30 );
    write_byte( r );
    write_byte( g );
    write_byte( b );
    write_byte( a );
    write_byte( 40 );
    message_end( );
}

UTIL_GetAim_Origin( index, Float:flOrigin[ 3 ] )
{
    new Float:flStart[ 3 ], Float:flViewOfs[ 3 ];

    pev( index, pev_origin, flStart );
    pev( index, pev_view_ofs, flViewOfs );

    xs_vec_add( flStart, flViewOfs, flStart );
   
    new Float:flDest[ 3 ];
    pev( index, pev_v_angle, flDest );

    engfunc( EngFunc_MakeVectors, flDest );
    global_get( glb_v_forward, flDest );

    xs_vec_mul_scalar( flDest, 9999.0, flDest );
    xs_vec_add( flStart, flDest, flDest );
   
    engfunc( EngFunc_TraceLine, flStart, flDest, 0, index, 0 );
       get_tr2( 0, TR_vecEndPos, flOrigin );
   
    return 1;
}

UTIL_ShadowStatus( const id, iStatus )
{
    message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, gMessageShadowIdx, _, id );
    write_long( iStatus );
    message_end( );
}

UTIL_UpdateScoreboard( id )
{
    message_begin( MSG_ALL, gMessageScoreInfo );
    write_byte( id );
    write_short( get_user_frags( id ) );
    write_short( get_user_deaths(id ) );
    write_short( 0 );
    write_short( get_user_team( id ) ); 
    message_end( );
}

UTIL_Trail( index, iR, iG, iB, iAlpha )
{
    message_begin( MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY );
    write_byte( TE_BEAMFOLLOW );              
    write_short( index );      
    write_short( gTrailSprite );        
    write_byte( 25 );              
    write_byte( 5 );               
    write_byte( iR );            
    write_byte( iG );           
    write_byte( iB );            
    write_byte( iAlpha );                
    message_end( );
}

UTIL_GiveWeaponAmmo( index )
{
    new szCopyAmmoData[ 40 ];
    
    switch( get_user_weapon( index ) )
    {
        case CSW_P228: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_357sig" );
        case CSW_SCOUT, CSW_G3SG1, CSW_AK47: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_762nato" );
        case CSW_XM1014, CSW_M3: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_buckshot" );
        case CSW_MAC10, CSW_UMP45, CSW_USP: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_45acp" );
        case CSW_SG550, CSW_GALIL, CSW_FAMAS, CSW_M4A1, CSW_SG552, CSW_AUG: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_556nato" );
        case CSW_ELITE, CSW_GLOCK18, CSW_MP5NAVY, CSW_TMP: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_9mm" );
        case CSW_AWP: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_338magnum" );
        case CSW_M249: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_556natobox" );
        case CSW_FIVESEVEN, CSW_P90: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_57mm" );
        case CSW_DEAGLE: copy( szCopyAmmoData, charsmax( szCopyAmmoData ), "ammo_50ae" );
    }
    
    give_item( index, szCopyAmmoData );
    give_item( index, szCopyAmmoData );
    give_item( index, szCopyAmmoData );
}

#if AMXX_VERSION_NUM < 183
    bool:get_pdata_bool( ent, charbased_offset, intbase_linuxdiff = 5 ) 
    {
        return !!( get_pdata_int( ent, charbased_offset / INT_BYTES, intbase_linuxdiff ) & ( 0xFF << ( ( charbased_offset % INT_BYTES ) * BYTE_BITS ) ) ); 
    }
#endif

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

Terms of Use & Privacy Policy